Vítejte U veverky!

Na našich stránkách naleznete informace o dění v naší třídě, o aktuálně probíraném učivu, zadání domácích úkolů i různé odkazy na procvičování učiva.

Co se u nás děje

Rodičovská schůzka 5. října 2017

25.09.2017 08:07
Ve čtvrtek 5. října se koná v 16 hodin ve 3. B (1. patro -  vedle naší bývalé třídy) třídní schůzka. 

Školní četba

20.09.2017 22:19
Zahájili jsme školní četbu "F jako Fík". Hlavními postavami jsou prvňák Kája a jeho kamarádi . . .

Domluvili jsme si pravidla třídy.......

13.09.2017 16:47
Domluvili jsme si pravidla třídy: 1. Hlásíme se o slovo. 2. Mluví jen jeden. 3. Udržujeme pořádek 4. Pomáháme si. 5. Chováme se slušně.  Slíbili jsme, že je budeme dodržovat :-)

Co nás čeká

Povinná četba ve 3. ročníku

19.09.2017 12:01

Volný den 29.9.2017

13.09.2017 17:09

Doučování - změna termínu

12.09.2017 22:05

Procházky do lesa

12.09.2017 21:42

Aktuálně probírané učivo

Český jazyk

13.09.2017 16:54
Právě probíráme: - synonyma a slova protikladného významu / UČ str.8/ - slova nadřazená, podřazená, slova se souřadným významem /UČ str.9/ - slova jednoslabičná a víceslabičná /UČ str.10/   Procvičujeme: - měkké a tvrdé slabiky a jejich pravopis

Matematika

13.09.2017 16:57
PRÁVĚ PROBÍRÁME: Počítání do dvaceti bez přechodu i s přechodem přes základ 10 /UČ str. 5,6,8,9/ Zápis slovních úloh /UČ str.7/   PRCVIČUJEME: násobilku 1 - 5

Člověk a jeho svět

13.09.2017 17:05
PRÁVĚ PROBÍRÁME: Spolužáci - slušné chování Škola - cesta do školy