DÚ na středu 11.6.

09.06.2014 19:19

Budeme psát písemku z ČJ - učivo z celého roku: věta, slovo, slabika; slova nadřazená, podřazená, souřadná; psaní u/ů/ú; psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách; řazení podle abecedy; slova stejného významu, slova protikladná; párové souhlásky