10. školní týden (4.11. - 8.11.)

03.11.2013 19:02

Český jazyk

Druhy vět. Uspořádání vět v textu.

UČ str. 54-60

PS str. 10

PÍS str.23-25

Matematika

Sčítanec, sčítanec, součet. Menšenec, menšitel, rozdíl. Geometrie - rýsování, přímá čára, křivá čára, lomená čára. Bod.

UČ str. 41, 81-83

Člověk a jeho svět

Savci v podzimním lese. Zahrada na podzim - ovoce a zelenina.

UČ str. 19-23

PS str. 21, 22