12. školní týden (18.11. - 22.11.)

18.11.2013 20:55

Český jazyk

Slovo - počet slov ve větě, rozlišování slov ve větě.

UČ str. 61 - 65

PÍS str. 28, 29

PS str. 11, 12

Matematika

Počítáme do 100 po desítkách. Sčítání desítek. Geometrie - bod, značení bodu.

PS str. 47 - 50, str. 84

Člověk a jeho svět

Zelenina. Opakování podzim.

UČ str. 22

PS str. 23, 24