13. školní týden (25.11. - 29.11.)

26.11.2013 18:21

Český jazyk

Slova opačného významu (protikladná ), stejného nebo podobného významu (synonyma)

UČ str. 64 - 71

PS str.13 - 14

PÍS str. 30, 31

Matematika

Sčítání a odčítání desítek, počítání se závorkami. Bod, rýsování.

UČ str. 51 - 54, str. 85

Člověk a jeho svět

Opakování podzim

Písemná práce