15. školní týden (9.12. - 13.12.)

08.12.2013 18:05

Český jazyk

Opakování - slova protikladná, synonyma, slova nadřazená, podřazená, souznačná. Slabika.

UČ str. 74-81

PS str.15,16

PÍS 2 str. 2,3

Matematika

Čísla do 100 - orientace v číselné ose, čísla jednociferná, dvojciferná, trojciferná

PS str. 56-59

Člověk a jeho svět

Rodina, domov

UČ str. 24 - 29

PS str. 28 - 30