16. školní týden (16.12. - 20.12.)

15.12.2013 20:00

Český jazyk

Slabika

PS str. 15-17

Matematika

Sčítání typu 20 + 3.

PS str 61 - 64

Člověk a jeho svět

Zima a Vánoce

PS str. 38, 39