19. školní týden (6.1. - 10.1.)

05.01.2014 17:20

Český jazyk

Dělení slov na konci řádků (slabiky). Délka samohlásek, u/ů/ú. Popis osoby.

UČ str. 79-85, 88,89

PS str. 17,18

Matematika

Odčítání bez přechodu desítky (typ 87 - 7 = 80), sčítání bez přechodu desítky (typ 24 + 3 = 27), Geometrie - úsečka.

PS str. 65-68, 86

Člověk a jeho svět

Zvířata v zímě.

UČ str. 32,33

PS str. 41, 42