2. školní týden (9.9. - 13.9.)

08.09.2013 22:07

Český jazyk

Kterými jazyky lidé mluví? Rozlišujeme tvrdé a měkké slabiky - di, ti, ni/dy, ty, ny. Opakování - psací l, e, b, f. 

UČ str. 9 - 16

PS vybraná cvičení do str. 4

PÍS str. 4 - 6

Matematika

Opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10. Geometrické útvary.

PS str. 6 - 10, str. 78

Člověk a jeho svět

Naše škola. Cesta do školy - dopravní značky.

UČ str. 6

PS str. 8 a 10