20. školní týden (13.1. - 17.1.)

12.01.2014 18:37

Český jazyk

Samohlásky - rozlišování délek. Pravopis ú/ů. Dvojhlásky.

UČ str. 90-92

PS str. 18, 19

PÍS str. 5, 6

Matematika

Odčítání a sčítání do 100 bez přechodu 10 (typ 25 - 4 = 21, 21 + 9 = 30)

PS str. 69 - 73

Člověk a jeho svět

Zvířata v zimě.

PS str. 41, 42