21. a 22. školní týden (20. - 30.1.)

02.02.2014 16:43

Český jazyk 

Dělení hlásek, procvičování ú/ů/u, tvrdé a měkké souhlásky

Matematika 

+ a - do 100 procvičování, úsečka, bod, opakování geometrických tvarů, těles 

PS dokončení 1. dílu 

Člověk a jeho svět 

Já a můj domov, moje vlast 

29.1.  Projekt Já, ty, my, on