23. školní týden (3.2. - 7.2.)

02.02.2014 16:44

Český jazyk 

Tvrdé slabiky - psaní y/ý, HY, CHY, KY, RY

UČ str. 47 - 50

Matematika 

+ a - do 100, sčítání s více než dvěma sčítanci, sčítání typ 55 + 20, porovonávání úseček

PS 2. díl do str. 6, str. 71

PS str. 20

Člověk a jeho svět 

Já a můj domov, moje vlast - procvičování, testík

UČ str. 30, 31

PS str. 35, 36