25. školní týden (17.2. - 21.2.)

16.02.2014 16:51

Český jazyk 

Tvrdé slabiky - psaní y/ý, HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY

UČ str. 49 - 53

Matematika 

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, sčítání typ 55 + 20, odčítání tyú 96 - 30, porovonávání úseček

PS str.7-11, str. 71

Člověk a jeho svět 

Zdraví - naše tělo

UČ str. 36

PS str. 44