26. školní týden (24.2. - 28.2.)

23.02.2014 18:13

Český jazyk

Tvrdé slabiky - dy, ty, ny

UČ str. 51 - 55

PS str. 21/8

PÍS do str. 20

Matematika

Sčítání do 100 s přechodem přes základ (typ 53 + 9)

PS str. 12 - 15

Člověk a jeho svět

Naše zdraví - příznak, nemoc, úraz
UČ str. 38
PS str. 45