27. školní týden (3.3. - 7.3.)

02.03.2014 18:13

Český jazyk

Měkké souhlásky, měkké slabiky - ži, ši

UČ str. 56 - 59

PS str. 21

PÍS do str. 20

Matematika

Sčítání do 100 s přechodem přes základ (typ 53 + 9)

PS str. 15 - 21

Člověk a jeho svět

Naše zdraví, zdravá výživa
UČ str. 38, 39
PS str. 46, 47