28. školní týden (10.3. - 14.3.)

10.03.2014 15:44

Český jazyk

Měkké slabiky
UČ str. 58-61
PÍS str. 21, 22

Matematika

Odčítání do 100 s přechodem přes základ
PS str. 19-25

Člověk a jeho svět

Lidské tělo, naše zdraví - opakování
UČ str. 36-39
PS str. 48