29. školní týden (17.3. - 21.3.)

16.03.2014 16:11

Český jazyk

Měkké slabiky - ři, ci, ji 

UČ str. 61 - 64

PÍS str. 23, 24

Matematika

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ

PS str. 25 - 29

Člověk a jeho svět

Zdraví - závěrečná písemka.

Náš svět - měsíce, kalendář

UČ str. 40 - 43

PS str. 50, 51