3. školní týden (16.9. - 20.9.)

13.09.2013 16:36

Český jazyk

Rozlišujeme di, ti, ni/dy, ty, ny; dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Vlastní jména - úvod. Opakování - psací h, k, d.

UČ str. 17 - 25

PS str. 5, 6

PÍS str. 7 - 9

Matematika

Sčítání a odčítání s přechodem 10 - číslo 11. Geometrické útvary.

PS str. 11 - 14, str. 78

Člověk a jeho svět

Cesta do školy. Dopravní prostředky

UČ str. 7

PS str. 10, 11

 

Ve středu 18.9. - Bobík road show (v malé tělocvičně od 8.00).