30. školní týden (24.3. - 28.3.)

23.03.2014 18:05

Český jazyk

Měkké slabiky - di, ti, ni

UČ str. 65 - 69

PÍS str. 25 - 27

Matematika

Geometrie - porovnávání úseček proužkem papíru, přenášení úseček, jednotky délky, měření úseček

PS str. 71 - 75

Člověk a jeho svět

Náš svět - měsíce, kalendář, dny v týdnu

UČ str. 43, 44

PS str. 52