31. školní týden (31.3. - 4.4.)

30.03.2014 19:22

Český jazyk

Procvičování tvrdé x měkké slabiky

PÍS str. 27 - 31

Matematika

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem - procvičování

PS str. 30 - 34

Člověk a jeho svět

Dny v týdnu, čas

PS str. 52, 53