32. školní týden (7.4. - 11.4.)

06.04.2014 20:23

Český jazyk

Vlastí jména měst a obcí, hor a řek, procvičování tvrdé x měkké slabiky

UČ str. 107 - 111

PS str. 23, 24

PÍS str. 30 - 33

Matematika

Příprava násobení. Násobky dvou.

PS str. 35 - 39

Člověk a jeho svět

Hodiny, části dne, denní režim

PS str. 55, 56