33. školní týden (14.4. - 16.4.)

14.04.2014 17:05

Český jazyk

Vlastí jména - procvičování. Píšeme pohled, dopis.

UČ str. 109-114

PÍS 3. díl str. 1-2

Matematika

Násobilka 2 

PS str. 39 - 41

Člověk a jeho svět

Písemná práce - kalendář, rok, měsíce, denní režim.