34. školní týden (22.4. - 25.4.)

21.04.2014 16:58

Český jazyk 

Písmeno ě, slabiky dě, tě, ně.

UČ str. 115 - 119

PS str. 25

Matematika

Příprava na dělení (na části), na dvě stejné části, dělení 2

PS str. 42 - 45

Člověk a jeho svět

Jaro - květiny na jaře

UČ str. 46

PS str. 58 a 59