35. školní týden (28.4. - 2.5.)

27.04.2014 18:53

Český jazyk 

Slabiky dě / tě / ně 

UČ str. 118 - 119

PS str. 26, cv. 3

PÍS str. 3 - 6

Matematika

Dělení 2

PS str. 45 - 47

Člověk a jeho svět

Rostliny na jaře

UČ str. 46 - 47

PS str. 59