36. školní týden (5.5. - 7.5.)

04.05.2014 19:36

Český jazyk

Slabiky bě, pě, vě

UČ str. 119 - 21

PS str. 26

PÍS str. 6 a 7

Matematika

Dělení po částech

PS str. 48, 49

Člověk a jeho svět

Zvířata a jejich mláďata

PS str. 60