37. školní týden (12.5. - 16.5.)

11.05.2014 19:09

Český jazyk

Procvičování dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

UČ str. 121 - 128

PS str. 26 - 27

PÍS str. 8 - 10

Matematika

Násobky 3

PS str. 50 -54

Člověk a jeho svět

Ptáci na jaře, domácí ptáci

Uč str. 51, 54-55

PS str.62 a 63