38. školní týden (19.5. - 23.5.)

18.05.2014 14:52

Český jazyk

Párové souhlásky b/p.

UČ str. 129 - 131

PS str. 28

PÍS do str. 12

Matematika

Násobilka 3. Měření úseček.

PS str. 53-54, 75 -78

Člověk  a jeho svět

Ptáci na jaře - stěhovaví, stálí. Opakování jaro.

PS str. 63 -65