39. školní týden (26.5. - 30.5.)

25.05.2014 10:34

Český jazyk

Párové souhlásky t/d,ť/ď, f/v.

UČ str. 132 - 136

PS str. 28, 29

PÍS str. 12 - 14

Matematika

Jednotky hmotnosti a objemu. Násobilka 4.

PS str. 55-58, 78

Člověk  a jeho svět

Ptáci těhovaví, stálí. Jaro - písemná práce.