5. školní týden (30.9. - 4.10.)

29.09.2013 13:58

Český jazyk

Vlastní jména - opakování, diktát. Abeceda.

UČ str. 30-32

PS str. 6,7

PÍS str. 12,13 

Metematika

Počítání s přechodem 10 do 12. Geometrická tělesa.

PS str. 18-21, 80

Člověk a jeho svět

Podzim. Na procházce v lese - stromy jehličnaté a listnaté.

UČ str. 8-10

PS str. 14 a 16