6. školní týden (7.10. - 11.10.)

06.10.2013 10:54

Český jazyk

Abeceda.

UČ str. 36-41

PÍS 14-16

Matematika

Sčítání a odčítání s přechodem do 13. Slovní úlohy - zápis, znázornění, výpočet, odpověď.

PS str. 22 - 26

Člověk a jeho svět

Les na podzim, význam lesa.

UČ str. 8-12

PS str. 16, 19 (17 DÚ)