8. školní týden (21.10. - 25.10.)

20.10.2013 19:15

Český jazyk 

Věta - druhy vět (oznamovací, rozkazovací)

UČ str. 46 - 51

PÍS str. 19 - 21

PS str. 8, 9

Matematika

Sčítání a odčítání s přechodem - do čísla 16, 17, 18. Tělesa - kužel, jehlan

PS str. 32 - 38, 80,81

Člověk a jeho svět

Les - savci a ptáci

UČ str. 14 - 19

PS str. 21