ČERVNOVÉ AKCE

10.06.2015 14:42

11.6. -  exkurze na Černou horu

12.6. -  ukončení sběru druhotných surovin

15.6. -  budou mléčné výrobky – nezapomeň na tašku

17.6. -  pyžamový den – ve třídě se všichni přestrojíme do pyžam,nezapomeň polštářek a plyšového mazlíčka – jinak se učíme podle rozvrhu

18.6. -  sportovní den – jdeme pěšky do Havlovic do sport. areálu,zpět autobusem

             s sebou: sportovní oblečení podle počasí,sport. boty,pití,svačinu , drobné kapesné  (je zde možnost si koupit nanuky,pití  i něco k jídlu) ,vše v batohu

             oběd ve škole v 11:35.

19.6. -  výlet pro nejlepší žáky školy – bude upřesněno

22.6. -  akce Hurá prázdniny od 10:00  - areál na Dlouhých záhonech, po ukončení přejdeme do školy na oběd , ráno ČJ a MT

23.6. -  oběd v 11:35

24.6. -  rozdávání učebnic do 4.třídy a jejich kontrola,úklid třídy, opět neučíme podle rozvrhu - budeme dokončovat pracovní sešity, oběd v 11:35                

25.6. -  sportovně-turistický den, podrobnosti  ještě upřesním , oběd v 11:35

26.6. -  rozdávání vysvědčení a odměn, odevzdání vyklizených šatních skříněk

             oběd v 10:00

Potom už jenom   KRÁSNÉ PRÁZDNINY !!!