Český jazyk

13.09.2017 16:54

Právě probíráme:

- synonyma a slova protikladného významu / UČ str.8/

- slova nadřazená, podřazená, slova se souřadným významem /UČ str.9/

- slova jednoslabičná a víceslabičná /UČ str.10/

 

Procvičujeme:

- měkké a tvrdé slabiky a jejich pravopis