Domluvili jsme si pravidla třídy.......

13.09.2017 16:47

Domluvili jsme si pravidla třídy:

1. Hlásíme se o slovo.

2. Mluví jen jeden.

3. Udržujeme pořádek

4. Pomáháme si.

5. Chováme se slušně. 

Slíbili jsme, že je budeme dodržovat :-)