Geometrie

15.01.2014 15:15

Geometrické útvary

  • Trojúhelník  (2 cvičení) - co má tento tvar; kolik jich napočítáš?
  • Obdélník (2 cvičení) - co má tento tvar; kolik jich napočítáš?
  • Kruh (2 cvičení) - co má tento tvar; kolik jich napočítáš?
  • Čtverec (2 cvičení) - co má tento tvar; kolik jich napočítáš?
  • Procvičuj geometrické útvary -  trojúhleník, obdélník, kruh, čtverec; pojmenovávání, určování počtu...