Objednávka mléčných výrobků

06.09.2012 14:37

Děti si dnes domů v růžovém notýsku odnesly vložené dva letáčky. Jeden se týká nabídky keramického kroužku. V případě zájmu, pošlete zpět do školy.

Druhý letáček je objednávka mléčných výrobků, o kterých jsem se zmiňovala na naší první schůzce. Objednávka je samozřejmě dobrovolná. Uzávěrka objednávek je v pondělí 17.9.2012. Závoz je plánován na úterý 2.10.2012.

Řádně vyplněné objednávky (nezapomeňte jméno, příjmení, třídu a podpis) odevzdávejte buď mně nebo přímo do ředitelny paní Šrollové, která má objednávky na starosti. Děti by měly být při odběru mléčných výrobků vybaveny taškami. Mléčné výrobky mohou vyzvednout také přímo rodiče.