On holiday (Unit 5)

08.02.2014 14:44

Chit Chat 2

  • Vocabulary: swimming, drinking, reading, diving, writing, eating, playing, dancing, swimming, skipping, jumping, running, fallingbeach, palm tree, dear, fantastic, holiday, pool
  • Fráze: Is he/she... ing? Yes, he/she is. No, he/she isn´t. What are you doing? I´m ...ing. Are you ...ing? Yes, I am . No, I´m not. What is he/she doing? He/she is... ing. Love from
  • Otázky: Who...? What...? Where...?
  • On holiday (Unit 5) - 10 cvičení na procvičení slovíček
  • Procvičování slovíček U5
  • Testík - vyber do věty správnou možnost