Povinná četba ve 3. ročníku

19.09.2017 12:01

Povinná četba ve 3. ročníku

  • 2 knížky dle vlastního výběru během jednoho pololetí (celkem 4 knížky za celý školní rok)
  • zápis dle osnovy (vzor děti dostanou) do literárního sešitu
  • umět vyprávět vlastními slovy (5 – 7 vět), o čem  kniha pojednává