Rodičovská schůzka - zápis

27.04.2015 18:11

CHYSTANÉ AKCE

 • 24.4. Den Země - viz ŽK a web
 • 30.4. Oslavy Filipojakubské noci - náměstí TGM, začátek v 18.00, průvod na Dlouhé Záhony - vystoupení Sborečku
 • 7.5. Fotografování tříd - společné foto i skupinovky a individuálky
 • 29.5. Dětský den - prosba o sponzorské dárečky (sladkosti, hračky...)
 • 4.6. Archeopark Všestary - školní výlet, budeme vybírat 300,- (další výlet měla být Černá Hora, ale ta se neuskuteční - přítomní rodiče na rodič. schůzce odhlasovali, že na tento výlet nepojedeme )-:) - další možnost výletu Pevnost Josefov
 • 6.6. Den Úpice - Sboreček
 • 13.6. otevírání Zemědělského muzea v Radči - Sboreček
 • 18.6. Sportovní dopoledne v Havlovicích
 • 26.6. Vysvědčení
 • 29. a 30.6. Ředitelské volno

- možnost zakoupení sešitů do čtvrté třídy za zvýhodněnou cenu - červen - částku upřesním


VÝUKA

 • úkoly již nedávám na web
 • český jazyk - vyjmenovaná slova, slovní druhy - podstatné jméno, sloveso

                                 - referát (2 za pololetí)

 • matematika - opakovat násobilku, počítání pod sebou, počítání do 1000 (opakovat číselné řady)
 • člověk a jeho svět - každou středu malá písemka - musí se na prvouku připravovat
 • výtvarná a pracovní výchova - doplnění pomůcek


OSTATNÍ

 • projekt Ovoce do škol - každý pátek
 • mléčné výrobky
 • plavání do konce května - vybíráme 20,- Kč na fotku
 • asistent pedagoga
 • děkuji rodičům ze sběr odpadových surovin - ukončení 12.6., pomerančová kůra - do konce května
 • omluvenky - telefonicky - nejlépe sms, ale i tak zapsat do ŽK
 • informace na třídním webu
 • prosím o kontroly vlasů (vši)
 • kroužky končí 31.5. (sboreček bude mít ještě zkoušky v červnu)