Soutěž v trojskoku po jedné noze

17.09.2012 17:58

 

Na středu 19. září připravila naše škola pro žáky 1. stupně SOUTĚŽ V„TROJSKOKU PO JEDNÉ NOZE“

Začátek

pro žáky 1.A, 1.B a 2.A v 11.40 (kdo chodí na oběd dorazí, až se naobědvá) 
pro žáky 2.B, 3.A, 4.A, 5.A a 5.B od 12.35.

Místo konání

chodba v přízemí budovy 1. stupně (u školní družiny).

Kategorie

žáci 1. ročníku, žáci 2. ročníku, žáci 3. ročníku, dívky ze 4. – 5. ročníku, chlapci ze 4. – 5 ročníku.

Pravidla 

Skáče se z místa. Nohy nelze při skákání střídat. Každý soutěžící má dva pokusy.