Stanovili jsme si pravidla třídy

12.09.2017 21:27

Stanovili jsme si pravidla třídy 

a slíbili jsme, že je budeme dodržovat....

1. Hlásíme se o slovo.

2. Mluví jen jeden.

3. Pomáháme si.

4. Udržujeme pořádek.

5. Chováme se slušně.