Určování počtu slabik

01.09.2012 15:15

Urči počet slabik - obrázek pojmenuj, urči počet slabik a napiš stejný počet koleček (písmen o)

Kolikrát tleskneš u obrázku?

Urči počet slabik ve slově  - dětem nutné slova předčítat

Kolik napočítáš slabik? - napiš tolik hvězdiček