Vlastnosti látek

15.04.2016 23:09

 

Křížovka

Kvíz - 10 testových otázek

V jakých jednotkách bys měřil...?

Převody jednotek pro 4. ročník

Převody jednotek - délka, hmotnost, teplota, čas

Délka

Jednotky délky a jejich značky - jednoduché

Převody jednotek délky

Převeď jednotky délky

Tom a Jerry - jednotky délky (5 cvičení)

Čas

Převody jednotek času

Hmotnost

Slož správné dvojice - jednotky hmotnosti

Teplota

Odhaduj teplotu