Vodstvo

15.04.2016 23:12

 

Video s obrázky řek ČR - doprovodná hudba Vltava od Bedřicha Smetany

Prezentace Vodstvo ČR - ŠÁRA, Lubomír. Česká republika - vodstvo. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 23. 04. 2008, [cit. 2012-01-18]. Dostupný z WWW: . ISSN 1802-4785.

Voda v krajině

Geografický web - informace o vodstvu ČR

Přehled vodních toků v ČR

Slepá mapa hlavních vodních toků v ČRHlavní vodní toky - mapa s popisky

Křížovky - vodstvo

Řeky ČR - znáš i méně známé řeky?