VÝLET DO ARCHEOPARKU VŠESTARY A DO CHLUMU

04.06.2015 16:34

Na dnešní den jsme se všichni moc těšili a nebylo divu. Čekal nás školní výlet do Všestar a na rozhlednu. Cesta do Všestar nám utekla rychle. 

Před návštěvou archeoparku jsme se posilnili svačinou, a pak už hurá do pravěké vesnice. Nejdříve jsme se proměnili v pravěké lovce a vyzkoušeli jsme si lov mamuta (někteří z nás byli v lovu úspěšní a jiní by bohužel zůstali o hladu).Také jsme si zkusili, jak pravěcí lidé dříve řezali a čistili kůže. Poté se z nás stali zemědělci. Každý si mohl vyzkoušet, jak se mlelo obilí na mouku, jak se kamennou sekerou opracovávalo dřevo a jak se pečovalo o pole. Také jsme ochutnali výborné placky upečené v peci. Následovala prohlídka muzea. 

Na závěr jsme přejeli autobusem do Chlumu, kde jsme si prohlédli exponáty v muzeu k bitvě z roku 1866, což se líbilo hlavně klukům. Odvážlivci ještě vystoupali na rozhlednu a rozhlédli se po kraji. A pak už hurá domů. 

foto