Rozvrh hodin

4.B

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

PO

ČJ

M

ČJS ČSP volit.  

ÚT

ČJ

TV TV M AJ  

ST

ČJ

M ČJS ČJ VV VV

ČT

ČJ M AJ ČJ volit.  

ČJ M ČJS AJ HV  

 

AJ = Anglický jazyk

ČJS = Člověk a jeho svět (prvouka)

ČSP = Člověk a svět práce (pracovní činnosti)  

volit. = možnost výběru volitelného předmětu

Vyučovací hodiny se mohou přesouvat podle aktuálních potřeb žáků a výuky. Neměnné je vyučování TV.

Kdo nás učí?

Třídní učitelka: Mgr. Jana Hájková  (vyučuje ČJ, M, ČJS, ČSP, VV, HV, TV)

Učitelé: Mgr. Eliška Pulkrabová (AJ)

            Mgr. Šárka Kratochvílová (SH)

           

       

Zvonění a vyučovací hodiny:

 přípravné zvonění            7.50 hod.

 1. hodina                          7.55 – 8.40 hod.

 2. hodina                          8.50 – 9.35 hod.

 3. hodina                          9.55 – 10.40 hod.

 4. hodina                         10.50 – 11.35 hod.

 5. hodina                         11.45 – 12.30 hod.

Učební osnovy

Více o našem školním vzdělávacím programu Blahováček najdete na webu naší školy v horní menu - ŠVP Blahováček

Prázdniny ve školním roce 2014/15

podzimní        pondělí 27. října - středa 29. října 2014

vánoční          pondělí 22. prosince 2014 - neděle 4. ledna 2015

pololetní         pátek 30. ledna 2015

jarní                 týden od 16. do 22. února 2015

velikonoční    čtvrtek 2. dubna - pátek 3. dubna  2015

hlavní              středa 1. července - pondělí 31. srpna 2015