Čtení ve 2. ročníku

12.09.2013 17:08

 

Cíle čtení

Druháčci se cvičí především v plynulém čtení s porozuměním, ve správném užívání slovního přízvuku a přirozené intonaci. Děti by měly být schopné jak tichého, tak  hlasitého čtení. Hlasité čtení je důležitým prostředkem osvojování čtecí techniky, především čtení správného a plynulého. Čím lépe dítě ovládá techniku čtení, tím lépe může textu porozumět. 

 

Každodenní hlasité čtení

Čtení se nejlépe učí čtením. Proto prosím – vyberte si s dětmi nějakou zajímavou knížku a VĚNUJTE KAŽDÝ DEN 10-15 MINUT HLASITÉMU ČTENÍ. Děti v tomto věku nejvíce zajímají pohádky, pohádková vyprávění o zvířátkách a věcech a povídky s dětským hrdinou. Přikládám odkazy, které vás můžou při výběru inspirovat:

 

Čtenářské listy

Když dítě knížku dočte, vyplní ČTENÁŘSKÝ LIST a i s přečtenou knížkou ho přinese do školy. Knížku představí ostatním dětem. Nezapomene říct, kdo ji napsal, kdo ilustroval, řekne o čem byla, jak se mu líbila a doporučí, komu by se podle jeho názoru mohla kniha líbit. Za přednesení "referátu" o knížce obdrží červené sluníčko.

A protože nám přes prázdniny ve třídě vyrostl čtenářský strom, napíší děti název a autora přečtené knihy na vystřižený zelený list a přišpendlí na strom k jablíčkům. Ze čtenářských listů potom vznikne naše společná „čtenářská kniha“.