Rozvrh hodin

 

3.B

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

MA TV TV ČJ

ÚT

ČJ

MA AJ ČJS ČJS

ST

ČJ

ČJ MA MA AJ

ČT

ČJ

MA ČJS VV

ČSP

ČJ

HV AJ SH  

 

AJ = Anglický jazyk

ČJS = Člověk a jeho svět (prvouka)

ČSP = Člověk a svět práce (pracovní činnosti) 

SH = Sportovní hry

Kdo nás učí?

Třídní učitelka: Šárka Jánošíková (vyučuje ČJ, M, ČJS, ČSP, VV, HV)

Učitelé: Mgr. Veronika Prouzová (vyučuje AJ)

             Eva Jörková (vyučujeTV a  Sportovní hry)

Zvonění a vyučovací hodiny:

 přípravné zvonění            7.50 hod.

 1. hodina                          7.55 – 8.40 hod.

 2. hodina                          8.50 – 9.35 hod.

 3. hodina                          9.55 – 10.40 hod.

 4. hodina                         10.50 – 11.35 hod.

 5. hodina                         11.45 – 12.30 hod.

Učební osnovy

Více o našem školním vzdělávacím programu Blahováček najdete na webu naší školy v horní menu - ŠVP Blahováček

Prázdniny ve školním roce 2017/18

 

podzimní              čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017

vánoční                sobota 23. 12. 2017  - úterý 2. 1. 2018               

pololetní               pátek 2. 2. 2018

jarní                      pondělí 12. 3. - pátek 18. 3. 2018

velikonoční          čtvrtek 29. 3.  a pátek 30. 3. 2018

hlavní                   pondělí 2. 7. - pátek 31. 8. 2018