Rozvrh hodin

 

3. A

1.

2.

3.

4.

5.

PO

ČJ

MA TV TV ČJS

ÚT

ČJ

MA AJ ČJS HV

ST

ČJ

MA ČJ VV ČSP

ČT

ČJ

MA AJ ČJ ČJS

ČJ

AJ MA SH  

 

AJ = Anglický jazyk

ČJS = Člověk a jeho svět (prvouka)

ČSP = Člověk a svět práce (pracovní činnosti) 

SH = Sportovní hry

Kdo nás učí?

Třídní učitelka: Šárka Jánošíková (vyučuje ČJ, M, ČJS, ČSP, VV, HV)

Učitelé: Mgr. Silvie Žďárská (vyučuje AJ)

             Eva Jörková (vyučuje TV a  Sportovní hry)

Zvonění a vyučovací hodiny:

 přípravné zvonění            7.50 hod.

 1. hodina                          7.55 – 8.40 hod.

 2. hodina                          8.50 – 9.35 hod.

 3. hodina                          9.55 – 10.40 hod.

 4. hodina                         10.50 – 11.35 hod.

 5. hodina                         11.45 – 12.30 hod.

Učební osnovy

Více o našem školním vzdělávacím programu Blahováček najdete na webu naší školy v horní menu - ŠVP Blahováček

Prázdniny ve školním roce 2019/20