Doporučení pro domácí nácvik čtení

20.11.2012 16:18

 

Dnes jsem byla opravdu zklamaná, když jsem ráno v 5 krabicích našla Slabikář. A to i přes to, že pořád připomínám, aby ho děti nezapomněly dát do tašky, protože mají doma za úkol číst.

Pravidelný každodenní nácvik čtení doma je opravdu důležitý. Věnujte čtení 10 minut denně, i to stačí! 

 

Jaké jsou etapy při nácviku čtení?

 1. dokonalá znalost probraných písmen - dítě by si mělo písmena automaticky bez delšího váhání vybavovat
 2. spojování písmen do slabik
 3. spojování slabik do slov, vázané slabikování
 4. vázané slabikování přechází k plynulému čtení

Všechny kroky na sebe navazují a není možné některou z etap přeskočit ani uspěchat. Např. pokud dítě nezvládá číst slabiku jako celek, je nutné zaměřit pozornost na znalost písmen, potom znovu procvičujeme čtení slabiky jako celku.

Nácvik písmen

 • ve škole trénujeme postřehováním (ukazuji kartičky a rychle je měním, čteme sborově i jednotlivě)
 • hledejte písmena všude okolo - v písmenkové polévce, časopisech, letácích, v seznamu na nákup…
 • stavějte písmenka z víček od PET lahví, z provázků, vystřihujte, vytrhávejte z papíru – fantazii se meze nekladou J

Nácvik čtení slabik

 • první hlásku ve slabice „podržíme“ v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku
 • důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písmen
 • pozor na délky slabik - přeháníme
 • ve slabikáři využijte k nácviku housenky se slabikami – děti čtou slabiky napřeskáčku podle vašeho diktátu, např. přečti modrou (červenou…) slabiku, poslední (třetí) slabiku, přečti slabiku, která je hned před/hned za slabikou „ma“ apod.
 • hrajeme na detektivy - hledáme a ukazujeme (ve škole vybarvujeme) slabiky podle diktátu
 • spojujeme slabiky s obrázkem (počáteční slabiky)
 • využijte i procvičování on-line, bezva na trénink postřehování slabik i slov je stránka https://www.naucsecist.cz

Nácvik čtení slov

 • učíme se číst slova po jednotlivých slabikách, je nutné bezchybné a automatické postřehování slabik 
 • dítě spojuje čtené slabiky s nepatrnou pauzou  - „čti jako když pomalu mluvíš“
 • dbáme na přesnost čtení, délky slabik je lepší zpočátku přehánět
 • dítě si ukazuje prstem, co právě čte!
 • pro lepší orientaci v textu slabiky můžeme pod slova vyznačit obloučky, označit je barevně nebo využíváme malou mezeru mezi slabikami (má me, ma so).

Další náměty na hry s písmeny, slabikami, slovy:

 • vytleskáváme - členíme slova na slabiky
 • luštíme sluchové hádanky (jakou hlásku slyšíš na začátku, co slyšíš na konci; co začíná na…; hra „slovní fotbal“)
 • poznáváme, jak jdou hlásky ve slově za sebou (hra na robota - překládáme robotí řeč - vyhláskované slovo m-á-m-a = máma; a naopak táta = t-á-t-a)
 • skládací abeceda: 
  • sklad a rozklad slabik z písmen - diktujete dětem slabiky, ony je skládají z jednotlivých písmen skládací abecedy nebo diktujete jednotlivá písmena, děti z nich složí slabiku a přečtou ji - můžete využít obrázek vláčku a skládat písmenka do okýnek
  • obměny slabiky - máme slabiku "ma", jaké písmeno musím vyměnit, abych měl slabiku "me"?
  • vyhledávání dvou slabik, které spolu tvoří slovo - najděte první slabiku např. "ma" - dítě ji přečte a zkusí doplnit druhou, aby vzniklo slovo např. "lá"