Feelings, greetings (Unit 4 )

06.12.2017 13:08

Chit Chat 1 - Pirates (Unit 4)

Rozšíření slovní zásoby - téma Feelings

Rozšíření slovní zásoby - téma Greetings

Videa